Reisgenoegens

BIJZONDERE VOORWAARDEN

1. DE PRIJZEN OMVATTEN

  • de reis per autocar (of de vluchten) en de diensten zoals in het reisdocument. De BTW, volgens het tarief van toepassing op 01/01/2023.

2. DE PRIJZEN OMVATTEN MET NAME NIET

  • De toegangs of deelnamegelden voor musea of bezienswaardigheden, boottochten, bergsporen en de fooien aan plaatselijke gidsen en hotelpersoneel. De kosten voor visa, inentingen en andere formaliteiten. De annulatie en/of bijstandsverzekeringspremie.

3. VERMINDERINGEN

  • Op aanvraag voor kinderen t.e.m. 11 jaar, indien ze de kamer van de volwassenen delen.

4. TOESLAGEN

  • De toeslagen staan omschreven in de prijstabel en gelden per persoon en per periode zoals aangeduid.

5. ANNULATIE DOOR DE REIZIGER

  • De kosten hieraan verbonden zijn steeds integraal verschuldigd. Tot 1 maand voor vertrek 10%, tot 1 week voor vertrek 20%, minder dan 1 week voor vertrek 75%, niet-aanmelding bij vertrek zonder voorafgaande verwittiging 100%. In elk geval worden alle aan derden verschuldigde sommen bij de hiervoorgaande bedragen gevoegd. Het totaal van de gevraagde sommen mag in geen geval meer bedragen dan de reissom.

6. WIJZIGINGSKOSTEN

  • -30 euro wijzigingen vermeerderd met de reële kosten, ons aangerekend door de betrokken partijen.

7. REISGOED

  • Het reisgoed is beperkt tot 20kg per persoon en dient voorzien te zijn van de door de reisorganisator ter beschikking gestelde bagagelabels met vermelding van de hierop aangeduide gegevens.

8. OPHAAL- EN WEGBRENGDIENSTEN

  • Deze extra service wordt de klanten gratis aangeboden. De reiziger moet zich, met zijn bagage, op de opstapplaats aanbieden volgens de termijnen en voorwaarden vermeld op het reisdocument. De reiziger wordt aansprakelijk gesteld voor alle eventuele schade en kosten die voortspruiten uit het niet-naleven van deze uitspraken. Bij late boekingen, d.w.z. binnen de 5 werkdagen voor de afreisdatum behoudt Reisgenoegens zich het recht voor, omwille van technisch-organisatorische redenen, zelf een opstapplaats toe te wijzen.

9. BEVOEGDHEID

  • Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Gent.