ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

ARTIKEL 2: PROMOTIE EN AANBOD

ARTIKEL 3: INFORMATIE VANWEGE DE REISORGANISATOR EN/OF REISBEMIDDELAAR

ARTIKEL 4: INFORMATIE VANWEGE DE REIZIGER

ARTIKEL 5: TOT STANDKOMEN VAN HET CONTRACT

ARTIKEL 6: PRIJS

ARTIKEL 7: BETALING VAN DE REISSOM

ARTIKEL 8: OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING

ARTIKEL 9: ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

ARTIKEL 10: WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR DE AFREIS

ARTIKEL 11: VERBREKING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR AFREIS

ARTIKEL 12: GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-UITVOERING VAN DE REIS

ARTIKEL 13: VERBREKING DOOR DE REIZIGER

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER

ARTIKEL 16: KLACHTENREGELING

ARTIKEL 17: GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

ARTIKEL 18: GARANTIEFONDS